Farver, olier og urter, der inspirerer, udvikler og lindrer


> Forside
> Nyheder
> Aura-Soma
>> Om Aura-Soma
>> Arbejdsform
>> Historie
>> Vicky Wall
>> Litteratur
> Produkter
> Salg og levering
> Kurser
> Terapeuter
> Kontakt
> Weboversigt


Hvad er Aura-Soma?

Aura-Soma er et unikt healingssystem, der blev skabt i begyndelsen af firserne i England af Vicky Wall. Vicky Wall ønskede, at forene sin erfaring og viden inden for Aromaterapi og Urte Medicin med sin tilgang til farver og viden om Auraen.

Aura-Soma er levende farver. Hver enkelt farve er en bevidstheds tilstand. Vi opfanger disse tilstande igennem vore tanker og følelser.
Aura-Soma er skabt med henblik på, at bevidstgøre og erkende os selv igennem farver.

Planterne og de æteriske olier, som produkterne består af, levendegør farverne og styrker livsenergien.
Aura-Soma er kendt og anvendt i store dele af verden idag og der findes et større udvalg af Aura-Soma produkter.

> Oversigt over Aura-Soma produkter

Ordet Aura-Soma

Ordet Aura-Soma kan oversættes via græsk, aramæisk og sanskrit til "lys manifesteret gennem levende energier", idet aura er den vibration af farver, som omgiver og gennemtrænger den fysiske krop og soma betyder krop/energi.

Hensigten med Aura-Soma

Hensigten er at hjælpe os med at genvinde vores balance på alle niveauer af vort væsen, og herigennem at udforske og udvikle vore skjulte potentialer. Dem kan farverne sige noget om. Vi vælger selv farverne og er dermed med til at tage ansvar for, hvad vi skal se på i vort liv, vore potentialer og vore udfordringer.


> Forside
> Aura-Soma
>> Om Aura-Soma
>> Arbejdsform
>> Historie
>> Vicky Wall
>> Litteratur
> Produkter
> Salg og levering
> Kurser
> Terapeuter
> Kontakt
> Weboversigt


Arbejdsform

Aura-Soma terapi

Aura-Soma er et fantastisk selvudviklings system.
Kernen i Aura-Soma er erfaringen af, at vi selv kender svarene.

Idet klienten selv vælger sine egne farver, vil vedkommende via farverne synliggøre sin egen intuitive forståelse af sig selv og sin egen situation.
Derudover vil vedkommende også via farverne give svaret på, hvad de har behov for, til at afklare og heale deres nuværende situation. Det styrker klientens ansvarsfølelse og tillid overfor sig selv.

Aura-Soma konsultation

Aura-Soma's 111 tofarvede Equilibrium olier danner basis ved en konsultation.
Du står foran alle disse farvekombinationer og bliver bedt om at vælge de 4, der umiddelbart tiltrækker dig. Farverne er levende, de afspejler din grundliggende natur, livserfaringer og din nuværende livssituation.

En Aura-Soma konsultation er en dialog, hvor der lægges vægt på, at styrke personens egen selverkendelse igennem de farver, der vælges. De valgte farver og hvad de afspejler bliver gennemgået.

Du vil igennem konsultationen få en større selvforståelse og et indblik i dine dybere bevæggrunde. Denne selverkendelse vil styrke din selvaccept.
Du vil få vejledning i, på baggrund af valget og samtalen, hvilke Aura-Soma Produkter, du kan anvende.
Aura-Soma Konsultationen er en inspiration og støtte.

> Liste over over Aura-Soma terapeuter
> Om Aura-Soma skolen

> Aura-Soma - historie og baggrund
> Vicky Wall, grundlægger af Aura-Soma
> Mariannes møde med Vicky Wall
> Litteratur om Aura-Soma

30